1. همه چیز درباره cncچوب
  2. آشنایی با سی ان سی
  3. مختصری از نرم افزار POWERMILL
  4. تعریف سی ان سی و چگونگی کنترل آن
  5. تاریخچه و مزایای ماشین های CNC
  6. طراحی 3 بعدی با چوب
  7. CNC چاپگر 3 بعدی با دستگاه
  8. آموزش منبت کاری
  9. MDF منبت بر روی